Kvalitet

Lista över nyckeltestningsenheter

Funktioner inkluderar

Optisk spektrometer
FARO-armkoordinatmätmaskin (CMM)
Rockweel Tester
Diverse handverktyg, armaturer, mätare och andra mätinstrument
Optisk mätmaskin
Ultraljudsfel detektor
Inspec visuellt visuellt detekteringssystem
Dragprov
Magnetisk pulverfel detektor
Profilprojektor

ISO 9001: 2015
PPAP
Delgarantiinlämningar
Statistisk processkontroll (SPC)
Omvänd teknik
Första artikelinspektion (FAI)
8D Åtgärdande av problemlösning
5 VARFÖR Åtgärdande av problemlösning
Revisionshantering
Kalibreringar

Kundundersökningar
Leverantörsundersökningar
Dokument kontroll
Revision av teknisk förändring (ECR / ECN)
Utbildning för anställda
Ledningsöversyn
Förebyggande underhåll
5S förvaltning på plats

  • Quality
  • Quality
  • Quality
  • Quality